Chương trình học

Lịch sinh hoạt các độ tuổi

LỊCH SINH HOẠT LỚP BAMBI (12 - 24 tháng tuổi) 
 
THỜI GIAN
NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG CỦA BÉ
7g00–7g30
- Bé đến lớp và chơi theo ý thích.
- Bé trò chuyện với cô giáo và bạn cùng lớp.
- Bé tắm nắng, tập thể dục sáng cùng cô
7g30 – 8g15
- Bé ăn sáng (Theo thực đơn)
8g15–8g45
- Bé tìm hiểu, khám phá chủ đề theo kế hoạch dưới sự hướng dẫn của giáo viên.
8g45–9g00
- Bé ăn yourt hoặc uống sữa
9g00–9g30
- Hoạt động vui chơi ngoài trời: Bé đi dạo, chơi các trò chơi với chủ đề mở rộng, phù hợp với khả năng của bé dưới sự hướng dẫn của giáo viên. (Thực hiện theo lịch)
9g30–10g00
- Hoạt động vui chơi trong lớp:
- Hoạt động chơi tập, bé chơi theo chủ đề tại các góc chơi ở lớp 
- Bé hoạt động theo theo hứng thú và sự khám phá của bản thân
- Bé luyện tập các kỹ năng thông qua hoạt động vui chơi.
10g00-11g15
- Bé vệ sinh cá nhân (rửa tay, lau mặt)
- Bé ăn cơm trưa (Theo thực đơn)
11g15-14g00
- Bé vệ sinh sau khi ăn và thay đồ ngủ
- Bé ngủ trưa
14g00-15g00
- Bé vận động theo nhạc cùng với cô
- Vệ sinh cá nhân
- Bé ăn xế (Theo thực đơn)
15g00-16g00
- Bé tắm và thay quần áo
- Bé ăn phụ (Theo thực đơn)
16g00-17g00
- Bé ôn luyện các kiến thức đã được giáo viên cung cấp ở buổi sáng.
- Bé chơi theo ý thích và ra về 

 

 
LỊCH SINH HOẠT LỚP MICKEY (25 -36 Tháng tuổi)
 
THỜI GIAN
NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG CỦA BÉ
7g00 – 7g30
- Bé đến lớp và chơi theo ý thích.
- Bé trò chuyện với cô giáo và bạn cùng lớp.
- Bé tắm nắng và tập thể dục sáng
7g30 - 8g15 - Bé ăn sáng theo thực đơn
8g15 – 8g45
- Bé tìm hiểu, khám phá chủ đề theo kế hoạch dưới sự hướng dẫn của giáo viên.
8g45 – 9g00
- Bé uống sữa hoặc yaour
9g00 – 9g30
- Hoạt động vui chơi ngoài trời: Bé đi dạo, chơi các trò chơi với chủ đề mở rộng phù hợp với khả năng của bé (Thực hiện theo lịch)
9g30 – 10g00
- Hoạt động vui chơi trong lớp: Bé chơi theo chủ đề tại các góc chơi ở lớp 
- Bé hoạt động theo khả năng hứng thú và sự khám phá của bé.
- Bé luyện tập các kỹ năng thông qua hoạt động vui chơi.
10g00 - 11g15
- Bé vệ sinh cá nhân (rửa tay, lau mặt)
- Bé ăn cơm trưa (Theo thực đơn)
11g15- 14g00
- Bé vệ sinh sau khi ăn và thay đồ ngủ
- Bé ngủ trưa
14g00 - 15g00
- Bé vận động theo nhạc cùng với cô
- Vệ sinh cá nhân
- Bé ăn xế (Theo thực đơn)
15g00– 16g00
- Bé tắm và thay quần áo
- Bé ăn phụ (Theo thực đơn)
16g00 – 16g30
- Bé ôn luyện các kiến thức đã được GV cung cấp vào buổi sáng
- Bé chơi tự do theo ý thích và ra về
 
 
LỊCH SINH HOẠT LỚP DONAL (3 -4 Tuổi)
 
THỜI GIAN
NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG CỦA BÉ
7g00 – 7g30
- Bé đến lớp và chơi theo ý thích
- Bé trò chuyện với cô và các bạn cùng lớp
- Bé tắm nắng và tập thể dục sáng
7g30 - 8g15  - Bé ăn sáng (Theo thực đơn)
8g15 – 8g45
- Bé tìm hiểu, khám phá chủ đề theo kế hoạch dưới sự hướng dẫn của giáo viên.
8g45 – 9g00
- Bé uống sữa hoặc yaourt
9g00 – 9g40
- Hoạt động vui chơi ngoài trời: Bé đi dạo, chơi các trò chơi với chủ đề mở rộng, phù hợp với khả năng của bé (Thực hiện theo lịch)
9g40–10g15
- Hoạt động vui chơi trong lớp:
- Bé chơi theo chủ đề tại các góc chơi trong lớp và các phòng chức năng (Thực hiện theo lịch)
- Bé tham gia vào góc chơi theo nhóm hoặc cá nhân để tìm tòi, khám phá các hoạt động, các sự vật, hiện tượng xung quanh bé.
- Bé luyện tập các kỹ năng thông qua hoạt động vui chơi.
10g15–11g30
- Bé vệ sinh cá nhân (Rửa tay, lau mặt)
- Bé ăn cơm trưa (Theo thực đơn)
11g30–14g00
- Bé vệ sinh sau khi ăn và thay đồ ngủ.
- Bé ngủ trưa.
14g00–14g45
- Bé vận động theo nhạc
- Vệ sinh cá nhân
- Bé ăn xế (Theo thực đơn)
14g45-15g15
- Bé tắm và thay quần áo
- Bé ăn phụ (Theo thực đơn)
15g15–16g00
- Bé học các môn ngoại khóa
16g00–17g00
- Bé ôn lại những kiến thức đã được GV cung cấp vào  buổi sáng
- Bé chơi tự do theo ý thích. Bé ra về

 

 

LỊCH SINH HOẠT LỚP KITTY (4-5 TUỔI)

 

THỜI GIAN
NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG CỦA BÉ
7g00 – 7g30
- Bé đến lớp và chơi theo ý thích.
- Bé trò chuyện với cô giáo và bạn cùng lớp.
- Bé tắm nắng và tập thể dục sáng
7g30 – 8g15
- Bé ăn sáng (Theo thực đơn)
8g15 – 8g45
- Bé tìm hiểu khám phá chủ đề theo kế hoạch dưới sự hướng dẫn của giáo viên.
8g45 – 9g00
- Bé uống sữa hoặc yaour
9g00 – 9g40
- Hoạt động vui chơi ngoài trời: Bé đi dạo, chơi các trò chơi với chủ đề mở rộng, phù hợp với khả năng của bé, chơi các trò chơi vận động, trò chơi dân gian...(thực hiện theo lịch )
9g40 – 10g15
Hoạt động vui chơi trong lớp:
- Bé chơi theo chủ đề tại các góc chơi ở lớp và các phòng chức năng (Thực hiện theo lịch)
- Bé tham gia vào các góc chơi theo nhóm hoặc cá nhân để tìm tòi khám phá các hoạt động, các sự vật hiện tượng xung quanh bé.
- Bé luyện tập các kỹ năng thông qua hoạt động vui chơi
10g15-11g30
- Bé vệ sinh cá nhân (Rửa tay, lau mặt)
- Bé ăn cơm trưa (Theo thực đơn)
11g30-14g00
- Bé vệ sinh sau khi ăn và thay đồ ngủ
- Bé ngủ trưa
14g00 -14g45
- Bé vận động theo nhạc cùng với cô
- Vệ sinh cá nhân
- Bé ăn xế (Theo thực đơn)
14g45–15g15
- Bé tắm và thay quần áo
- Bé ăn phụ (Theo thực đơn)
15g15–16g00
- Bé học các môn ngoại khóa
16g00–17g00
Hoạt động chiều:
- Bé ôn luyện các kiến thức đã được GV cung cấp vào buổi sáng, làm bài tập, làm quen các nét cơ bản...
- Bé chơi tự do theo ý thích và ra về
 

 

LỊCH SINH HOẠT LỚP POOH (5 -6 tuổi)

 

THỜI GIAN
NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG CỦA BÉ
7g00 – 7g30
- Bé đến lớp và chơi theo ý thích
- Bé trò chuyện với cô giáo và các bạn cùng lớp
- Bé tắm nắng và tập thể dục sáng
 7g30 - 8g15 - Bé ăn sáng (Theo thực đơn)
8g15 – 8g45
- Bé tìm hiểu , khám phá chủ đề theo kế hoạch dưới sự hướng dẫn của giáo viên.
8g45 – 9g00
- Bé uống sữa hoặc yaour
9g00 – 9g40
Hoạt động vui chơi ngoài trời:
- Bé đi dạo, chơi các trò chơi với chủ đề mở rộng, phù hợp với khả năng của bé, chơi các trò chơi vận động, trò chơi dân gian... (Thực hiện theo lịch)
9g40 – 10g15
Hoạt động vui chơi trong lớp:
- Bé chơi theo chủ đề tại các góc chơi ở lớp và các phòng chức năng (Thực hiện theo lịch)
- Bé tham gia vào các góc chơi theo nhóm hoặc cá nhân để tìm tòi, khám phá các hoạt động, các sự vật, hiện tượng xung quanh bé.
- Bé luyện tập các kỹ năng thông qua chơi.
10g15 – 11g30
- Bé vệ sinh cá nhân (Rửa tay, lau mặt)
- Bé ăn cơm trưa (Theo thực đơn)
11g30 – 14g00
- Bé vệ sinh sau khi ăn và thay đồ ngủ.
- Bé ngủ trưa
14g00 – 14g45
- Bé vận động theo nhạc
- Bé vệ sinh cá nhân
- Bé ăn xế (Theo thực đơn)
14g45 – 15g15
- Bé tắm và thay quần áo
- Bé ăn phụ (Theo thực đơn)
15g15 – 16g00
- Bé học các môn ngoại khóa
16g00 – 17g00
Hoạt động chiều:
- Bé ôn luyện các kiến thức đã được GV cung cấp vào buổi sáng, làm bài tập, làm quen chữ viết, học tiếng việt...
- Bé chơi theo ý thích và ra về