Giới thiệu

Danh sách CB-GV-NV trường MN Khang Phú năm học 2017-2018

 

TRƯỜNG MẦM NON KHANG PHÚ    
    DANH SÁCH CB- GV-NV TRƯỜNG MẦM NON KHANG PHÚ 
                                         NĂM HỌC 2017-2018  
         
STT Họ và tên Chức vụ Lớp Ghi chú
1 Trần Thị Phương Thanh Hiệu trưởng    
2 Phạm Thị Nhạn P. Hiệu trưởng    
3 Tôn Nữ Hồng Vân NV văn phòng    
4 Bùi Thị Phúc Thiện Giáo viên Lớp Bambi  
5 Huỳnh Thị Mỹ Chi Bảo mẫu  
6 Trần Thị Mười Giáo viên Lớp Mickey  
7 Dương Thị Ngọc Huyền Bảo mẫu  
8 Nguyễn Kim Yến Giáo viên Lớp Donal  
9 Nguyễn Thị Dung Bảo mẫu  
10 Trần Thị Trúc Thi Giáo viên Lớp Kitty  
11 Bùi Thị Hạnh Bảo mẫu  
12 Trần Thị Thảo Giáo viên Lớp Pooh 1  
13 Trương Thị Mộng Bảo mẫu  
14 Nguyễn Thu Thủy Giáo viên Lớp Pooh 2  
15 Nguyễn Hoàng Minh Giáo viên  
16 Lê Kim Tây Cấp dưỡng    
17 Trần Thị Tâm Phục vụ    
18 Đặng Văn Quang Bảo vệ    
         
      Ban Giám Hiệu