Giới thiệu

Đội ngũ giáo viên Hè năm học 2017-2018

TRƯỜNG MẦM NON KHANG PHÚ
DANH SÁCH NHÂN SỰ HÈ NĂM HỌC 2017 – 2018
 
STT
LỚP
HỌ VÀ TÊN
CHỨC VỤ
NĂM VÀO NGÀNH
PHONE
Email
1.       
Bambi - Mickey
Trần Thị Mười
GV
 2015
01676 664 299
 
2.       
Bùi Thị Phúc Thiện
GV
 2017
01656 709 968
btpthien@gmail.com
3.       
Huỳnh Thị Mỹ Chi
BM
 2010
01203 065 186
 
4.       
Donal
Nguyễn Kim Yến
GV
 2013
01886 831 800
nguyenkimyen2209@gmail.com
5.       
Dương Thị Ngọc Huyền
BM
 2015
0903 769 916
 
6.
Nguyễn Thị Dung
BM
2017
0913 095 679
 
7.       
Kitty
Trương Thị Mộng
GV
 2016
0986 222 091
mongtruong86@gmail.com
8.       
Bùi Thị Hạnh
BM
 
01279 644 367
 
9.       
Pooh
Nguyễn Thu Thủy
GV
 2017
0942 199 954
nguyenthuthuy003@gmail.com
10.     
Trần Thị Thùy Trang
BM
 
01264 527 200
 
 
 
BAN GIÁM HIỆU