Giới thiệu

Giáo viên ngoại khóa hè NH 2016 - 2017

DANH SÁCH GIÁO VIÊN NGOẠI KHÓA
(Năm học: 2016 – 2017)
 
STT                         
HỌ VÀ TÊN
MÔN PHỤ TRÁCH
1.      
Thầy Nguyễn Hùng Mạnh
Võ Thuật 
2.      
Thầy Nguyễn Quốc Thiên
Thầy Nguyễn Hoàng Nam
 
TD Nhịp Điệu 
 
 
3.      
Trung tâm Anh ngữ Tân Văn
MR Andy
Ms Huyền
Ms Hảo
 
Mr Matt
 
Tiếng Anh
 
 
Lớp tiếng anh tăng cường
4.      
Thầy Nguyễn Văn Út
Bơi lội 
5.      
Cô Nguyễn Thị Thu Cúc
 
Đàn