Chương trình học

KẾ HOẠCH HÈ LỚP KITTY

 
LỚP KITTY (4 – 5T)
CHƯƠNG TRÌNH KHÓA HÈ (11 tuần)
NDGD: 11 TUẦN (12/ 6/ 2017 – 25/ 8/ 2017)
LỚP KITTY (4 – 5t)
TUẦN 1: Từ 12/6 – 9/6
Phát triển thể chất
Bài tập phát triển nhóm cơ và hô hấp
Kỹ năng vận động cơ bản
Hô hấp: 4 - Tay vai: 2
-      Bụng lườn: 2 - Chân: 2 - Bật: 2
-      Lồng ghép xếp hàng dọc và chuyển từ hàng dọc qua hàng ngang.
Đi nhấc cao đùi
-      Kết hợp dạy trẻ chuyển đội hình hàng dọc, hàng ngang qua vòng tròn.
 
 
 
Phát triển nhận thức
Làm quen với toán
KP khoa học- KP xã hội
 
-      Ôn các hình hình học: hình vuông, tròn, tam giác, chữ nhật và ôn màu sắc
 
Ôn thông qua các trò chơi để trẻ nhận biết tên trẻ (ở trường, ở nhà), tên cô (dạy tiếng việt và tiếng anh), tên bạn, tuổi, giới tính bản thân, tên trường, tên lớp.
 
 
Phát triển ngôn ngữ
Nghe hiểu - nói
Làm quen việc đọc – viết
Kể chuyện: GV tự chọn
+ Giúp trẻ hiểu các từ chỉ đặc điểm, tính chất, công dụng và từ biểu cảm.
+ Trẻ bày tỏ hiểu biết của bản thân rõ ràng bằng các câu đơn, câu ghép khác nhau (kể lại chuyện đã được nghe).
 
-      Nhận ra tên và tập sao chép tên của trẻ
 
 
Phát triển thẩm mỹ
Âm nhạc
Tạo hình
Hát đúng giai điệu, hát rõ lời bài hát (GV tự chọn bài hát về chủ đề Trường, lớp để chuẩn bị cho văn nghệ lễ khai giảng.)
-      Vận động: gõ theo nhịp     (tiết 1)
 
-      Xé dán (Đề tài do Gv tự chọn).
-      Vẽ theo mẫu
TC-KNXH
Hòa đồng với bạn bè trong nhóm chơi.
-      Chia sẻ đồ dùng, đồ chơi với bạn.
TUẦN 2: Từ 19/6 – 23/6
Phát triển thể chất
Bài tập phát triển nhóm cơ và hô hấp
Kỹ năng vận động cơ bản
Hô hấp: 5 - Tay vai: 3
-      Bụng lườn: 3 - Chân: 3 - Bật: Ôn 1, 2
-      Lồng ghép xếp hang ngang và chuyển qua hàng dọc.
Đi khụy gối
-      Kết hợp dạy trẻ chuyển đội hình vòng tròn về hàng dọc, hàng ngang.
 
 
Phát triển nhận thức
Làm quen với toán
KP khoa học- KP xã hội
Ôn các hình hình học: hình vuông, tròn, tam giác, chữ nhật và ôn màu.
 
Làm quen với một số ký hiệu, biểu tượng thông thường trong sinh hoạt (nhà vệ sinh, lối ra, lối vào, cầu thang, nơi nguy hiểm).
 
 
Phát triển ngôn ngữ
Nghe hiểu - nói
Làm quen việc đọc – viết
Đọc truyện: GV tự chọn
+ Giúp trẻ hiểu các từ chỉ đặc điểm, tính chất, công dụng và từ biểu cảm.
+ Trả lời các câu hỏi về nguyên nhân (tại sao? do đâu mà có?), so sánh (có gì giống nhau? có gì khác nhau?).
Nhận ra tên và tập sao chép tên của trẻ
 
 
Phát triển thẩm mỹ
Âm nhạc
Tạo hình
Hát đúng giai điệu, hát rõ lời bài hát (GV tự chọn bài hát về chủ đề Trường, lớp để chuẩn bị cho văn nghệ lễ khai giảng.)
-      Vận động: gõ theo nhịp    (tiết 2)
Làm nội quy lớp, góc chơi
Gấp máy bay
TC-KNXH
Chấp nhận sự phân công của nhóm bạn và người lớn.
 
TUẦN 3: Từ 26/6 – 30/6
Phát triển thể chất
Bài tập phát triển nhóm cơ và hô hấp
Kỹ năng vận động cơ bản
Hô hấp: 1, 2 - Tay vai: Ôn 1, 2, 3
-      Bụng lườn: Ôn 1, 2, 3 - Chân: Ôn 1, 2, 3
-      Bật: 3
-      Lồng ghép chuyển đội hình hàng dọc, hàng ngang qua vòng tròn.
Ôn đi nhấc cao đùi, đi khụy gối kết hợp đi thường, đi nhanh, đi chậm.
 
 
Phát triển nhận thức
Làm quen với toán
KP khoa học- KP xã hội
Sắp xếp theo quy tắc (sử dụng 3 đối tượng sắp xếp là hình hình học + màu sắc), vỗ tay để thể hiện quy tắc sắp xếp.
Thử nghiệm với nước
+ Vật nổi - vật chìm
+ Làm chìm những vật nổi.
 
 
Phát triển ngôn ngữ
Nghe hiểu - nói
Làm quen việc đọc – viết
Kể chuyện: Chuột nhắt và bút chì.
+ Giúp trẻ hiểu các từ khái quát.
+ Trẻ bày tỏ hiểu biết của bản thân rõ ràng bằng các câu đơn, câu ghép khác nhau (kể lại chuyện đã được nghe).
Đọc thuộc, diễn cảm bài đồng dao sử dụng để chơi trò chơi dân gian (Cô tự chọn) (tiết 1).
 
 
Phát triển thẩm mỹ
Âm nhạc
Tạo hình
Hát đúng giai điệu, hát rõ lời bài hát (GV tự chọn bài hát về chủ đề Trường, lớp để chuẩn bị cho văn nghệ lễ khai giảng.)
-      Vận động: gõ tiết tấu      
 
Cắt giấy (đề tài do Gv tự chọn, cắt các hình đối xứng, hình dây…)
Xoắn giấy làm sản phẩm
 
Phát triển TC-KNXH
Điều chỉnh giọng nói phù hợp với tình huống và nhu cầu giao tiếp.
TUẦN 4: Từ 3/7 – 7/7
Phát triển thể chất
Bài tập phát triển nhóm cơ và hô hấp
Kỹ năng vận động cơ bản
Hô hấp: 1, 2, 3, 4, 5 - Tay vai: 4
-      Bụng lườn: 4 - Chân: 4
-      Bật: Ôn 1, 2, 3
-      Lồng ghép chuyển đội hình vòng tròn qua dích dắc.
Tổ chức các trò chơi vận động
Đi nối bàn chân tiến lùi
Bài tập thể dục sáng
 
 
Phát triển nhận thức
Làm quen với toán
KP khoa học- KP xã hội
Sắp xếp theo quy tắc (sử dụng 4 đối tượng sắp xếp là hình hình học + màu sắc)
Khám phá các địa điểm du lịch hè
 
 
Phát triển ngôn ngữ
Nghe hiểu - nói
Làm quen việc đọc – viết
Đọc truyện: Giáo viên tự chọn
+ Giúp trẻ hiểu các từ khái quát.
+ Trả lời các câu hỏi về nguyên nhân (tại sao? do đâu mà có?), so sánh (có gì giống nhau? có gì khác nhau?).
Đọc thuộc bài đồng dao và sử dụng để chơi vận động, trò chơi dân gian
(Như tuần 3 – tiết 2).
Phát triển thẩm mỹ
Âm nhạc
Tạo hình
Bài hát: Giáo viên tự chọn
-      Vận động: Gõ tiết tấu chậm
Làm đồ chơi từ thùng carton, hộp sữa nguyên vật liệu mở (làm xe tải, xe ô tô). Làm diều
Phát triển TC-KNXH
Chăm chú lắng nghe người khác và đáp lại bằng cử chỉ, nét mặt, ánh mắt phù hợp.
TUẦN 5: Từ 10/7 – 14/7
Phát triển thể chất
Bài tập phát triển nhóm cơ và hô hấp
Kỹ năng vận động cơ bản
Hô hấp: lồng ghép vào bài TDS để ôn tập.
-      Tay vai: ôn 2, 3, 4  -Bụng lườn: ôn 2, 3, 4
-      Chân:  ôn 2, 3, 4 - Bật: 4
-      Lồng ghép chuyển đội hình dích dắc qua đội hình tự do.
Tổ chức các trò chơi vận động
Chạy nhanh, chạy chậm
 
 
Phát triển nhận thức
Làm quen với toán
KP khoa học- KP xã hội
Ôn sắp xếp theo quy tắc.
-      Trẻ tự tạo ra quy tắc sắp xếp, sử dụng vật liệu tùy ý thích. Vỗ tay để thực hiện quy tắc sắp xếp.
Thử nghiệm với nước:
+ Những gì tan trong nước
+ Những gì không tan trong nước.
 
 
 
Phát triển ngôn ngữ
Nghe hiểu - nói
Làm quen việc đọc – viết
Kể chuyện: Giáo viên tự chọn
+ Giúp trẻ hiểu các từ trái nghĩa.
+ Trẻ bày tỏ hiểu biết của bản thân rõ ràng bằng các câu đơn, câu ghép khác nhau (kể lại chuyện đã được nghe).
Đọc thuộc, diễn cảm bài thơ (gv tự chọn).
 
 
Phát triển thẩm mỹ
Âm nhạc
Tạo hình
Bài hát: Giáo viên tự chọn
-      Vận động: Gõ tiết tấu chậm
Xếp giấy (Gấp hình) – Gv tự chọn đề tài (gấp quạt, hoa, con ếch…)
Xé dán theo đề tài
Phát triển TC-KNXH
 
-      Bộc lộ cảm xúc của bản thân qua lời nói, cử chỉ, nét mặt.
TUẦN 6: Từ 17/7 – 21/7
Phát triển thể chất
Bài tập phát triển nhóm cơ và hô hấp
Kỹ năng vận động cơ bản
 
-      Hô hấp: lồng ghép vào bài TDS để ôn tập.
-      Tay vai: 5 - Bụng lườn: 5, Chân:  5 - Bật: 4
-      Tiếp tục lồng ghép ôn đội hình
 
-      Tổ chức các trò chơi vận động
-      Đi, chạy dích dắc
 
 
Phát triển nhận thức
Làm quen với toán
KP khoa học- KP xã hội
Mối quan hệ giữa số và số lượng trong phạm vi 10.
-      Gộp và đếm.
 
Nhận biết các hành động không an toàn (xô đẩy, đánh, cắn bạn…), tuân theo các quy định chung khi di chuyển trong hành lang, cầu thang nhà ăn, hoạt động tại hồ bơi, hồ cát.
 
 
Phát triển ngôn ngữ
Nghe hiểu - nói
Làm quen việc đọc – viết
Đọc truyện: Giáo viên tự chọn
+ Giúp trẻ hiểu các từ trái nghĩa.
+ Trả lời các câu hỏi về nguyên nhân (tại sao? do đâu mà có?), so sánh (có gì giống nhau? có gì khác nhau?)
Đọc thuộc, diễn cảm bài đồng dao sử dụng để chơi trò chơi dân gian (Cô tự chọn).  (tiết 1)
 
 
 
Phát triển thẩm mỹ
Âm nhạc
Tạo hình
Bài hát: Giáo viên tự chọn
-      Vận động: Gõ tiết tấu chậm
 
Nặn theo đề tài
-      Làm các ký hiệu nguy hiểm và gắn ở các khu vực trong lớp, trường
-      Cũng cố kỹ năng cắt
Phát triển TC-KNXH
 
-      Nhận biết một số trạng thái cảm xúc (vui, buồn, giận) của người khác.
 
TUẦN 7: Từ 24/7 – 28/7
Phát triển thể chất
Bài tập phát triển nhóm cơ và hô hấp
Kỹ năng vận động cơ bản
Hô hấp: lồng ghép vào bài TDS để ôn tập.
-      Tay vai: ôn 4, 5 - Bụng lườn: ôn 4, 5
-      Chân:  ôn 3, 4, 5 - Bật:  ôn 2, 3, 4
-      Tiếp tục lồng ghép ôn đội hình
 
-      Đi, chạy thay đổi tốc độ, đổi hướng theo hiệu lệnh
 
 
Phát triển nhận thức
Làm quen với toán
KP khoa học- KP xã hội
Mối quan hệ giữa số và số lượng trong phạm vi 10.
-      Gộp và đếm.
-      Ôn hình hình học
 
Thử nghiệm về âm thanh:
+ Vật nào phát ra âm thanh? Vật nào không?
+Tạo ra các âm thanh khác nhau từ các vật khác nhau (bỏ hột, hạt, lá cây, que, sỏi vào hộp carton, hộp thiếc và lắc…).
 
 
Phát triển ngôn ngữ
Nghe hiểu - nói
Làm quen việc đọc – viết
Kể chuyện: Giáo viên tự chọn
+ Trẻ biết bày tỏ hiểu biết của bản thân rõ ràng bằng câu đơn, câu ghép (kể lại chuyện đã được nghe).
Đọc thuộc, diễn cảm bài đồng dao sử dụng để chơi trò chơi dân gian (Cô tự chọn).  (tiết 2)
Đóng kịch
 
 
 
Phát triển thẩm mỹ
Âm nhạc
Tạo hình
Bài hát: Giáo viên tự chọn
-      Vận động: Múa minh họa hoặc vận động minh họa
 
Làm đồ chơi từ nguyên vật liệu mở (Gv tự chọn).
-      (Nguyên vật liệu do trẻ mang đến lớp như: hộp thuốc không, họa báo, hộp xốp… và do cô sưu tập.)
Vẽ theo đề tài
Phát triển TC-KNXH
Nói rõ ràng, sử dụng lời nói để bày tỏ cảm xúc, nhu cầu, ý nghĩa của bản thân.
 
TUẦN 8: Từ 31/7 – 4/8
 
Phát triển thể chất
Bài tập phát triển nhóm cơ và hô hấp
Kỹ năng vận động cơ bản
 
Hô hấp: lồng ghép vào bài TDS để ôn tập.
-      Tay vai: 6  - Bụng lườn: 6
-      Chân:  ôn 4, 5 - Bật:  3, 4
-      Tiếp tục lồng ghép ôn đội hình
 
-      Đi bằng mép ngoài bàn chân, đi các kiểu đi
 
 
 
Phát triển nhận thức
Làm quen với toán
KP khoa học- KP xã hội
 
Ôn số, số lượng, phân nhóm, số đứng trước, số đứng sau
 
Thử nghiệm về ánh sáng:
+ Ánh sáng đi qua được những vật nào (ly, lọ thủy tinh, nhựa kính, quyển sách, lọ cát, lọ nước…)
+ Dùng đèn tạo ra bóng các vật trên tường trong phòng tối. Khi nào bóng của vật sẽ to? khi nào bóng của vật sẽ nhỏ.)
 
 
 
Phát triển ngôn ngữ
Nghe hiểu - nói
Làm quen việc đọc – viết
 
Đọc truyện: Hai chú dê qua cầu
+ Giúp trẻ hiểu các từ trái nghĩa.
+ Trả lời các câu hỏi về nguyên nhân (tại sao? do đâu mà có?), so sánh (có gì giống nhau? có gì khác nhau?).
Đọc thuộc, diễn cảm bài thơ (Gv tự chọn đề tài).
 
 
 
 
Phát triển thẩm mỹ
Âm nhạc
Tạo hình
 
Bài hát: Giáo viên tự chọn
-      Vận động: Múa minh họa hoặc vận động minh họa
Cắt, xé, dán bức tranh theo mẫu
 
 
Phát triển TC-KNXH
Lắng nghe ý kiến người khác, trao đổi ý kiến của mình với các bạn.
 
 
 
TUẦN 9: Từ 7/8 – 11/8
Phát triển thể chất
Bài tập phát triển nhóm cơ và hô hấp
Kỹ năng vận động cơ bản
-      Tập các động tác TDS với nhạc
-      Đi chạy thay đổi tốc độ theo hiệu lệnh
-      Kết hợp các kiểu đi và di chuyển đội hình
 
 
Phát triển nhận thức
Làm quen với toán
KP khoa học- KP xã hội
Ôn các hình hình học: hình vuông, tròn, tam giác, chữ nhật và các hình học trong thực tế
Thí nghiệm “Cá trong chậu”
 
 
Phát triển ngôn ngữ
Nghe hiểu - nói
Làm quen việc đọc – viết
Đọc truyện: GV tự chọn
+ Giúp trẻ hiểu các từ chỉ đặc điểm, tính chất, công dụng và từ biểu cảm.
+ ghép tranh theo đúng thứ tự câu chuyện
Tập đồ các số lượng
 
 
Phát triển thẩm mỹ
Âm nhạc
Tạo hình
Hát đúng giai điệu, hát rõ lời bài hát
Trò chơi âm nhạc
-      Vận động: vỗ tay theo tiết tấu chậm
Gấp hoa tulip
Tạo hình sáng tạo từ đất nặn
Vẽ gia đình bé
TC-KNXH
Chấp nhận sự phân công của nhóm bạn và người lớn.
 
TUẦN 10: Từ 14/8 – 18/8
Phát triển thể chất
Bài tập phát triển nhóm cơ và hô hấp
Kỹ năng vận động cơ bản
-      Tập các động tác TDS với nhạc
-      Đi trên vạch kẻ sẵn trên sàn
 
 
Phát triển nhận thức
Làm quen với toán
KP khoa học- KP xã hội
So sánh 3 đối tượng và nói lên sự khác biệt
 
Nhận biết các con số đơn giãn trong cuộc sống: số nhà, số xe
 
 
Phát triển ngôn ngữ
Nghe hiểu - nói
Làm quen việc đọc – viết
Đọc truyện: GV tự chọn
+ Trả lời các câu hỏi về nguyên nhân (tại sao? do đâu mà có?), so sánh (có gì giống nhau? có gì khác nhau?).
+ trẻ đóng kịch đơn giãn theo truyện
Biết hướng đọc, viết từ trái sang phải, từ trên xuống dưới
 
 
Phát triển thẩm mỹ
Âm nhạc
Tạo hình
Hát đúng giai điệu, hát rõ lời bài hát (GV tự chọn bài sướng âm được bài hát đơn giản
-      Vận động: vỗ tay theo tiết tấu chậm  
Trang trí trời mưa với gòn và giấy
Trang trí mặt nạ
 
 
 
TUẦN 11: Từ 21/8 – 25/8
Phát triển thể chất
Bài tập phát triển nhóm cơ và hô hấp
Kỹ năng vận động cơ bản
-      Tập các động tác TDS với nhạc
-      Bài tập cho các bé dư cân
-      Bật xa
-      Đi trên dây, vạch kẻ sẵn trên sàn
 
 
Phát triển nhận thức
Làm quen với toán
KP khoa học- KP xã hội
Nhận biết các ngày trong tuần, hoạt động trong ngày của bé ở trường MN
 
ứng phó khi có cháy
 
 
Phát triển ngôn ngữ
Nghe hiểu - nói
Làm quen việc đọc – viết
Đọc truyện: GV tự chọn
+ Giúp trẻ hiểu các từ chỉ đặc điểm, tính chất, công dụng và từ biểu cảm.
+ Trả lời các câu hỏi về nguyên nhân (tại sao? do đâu mà có?), so sánh (có gì giống nhau? có gì khác nhau?).
Đọc truyện qua các tranh vẽ
 
 
Phát triển thẩm mỹ
Âm nhạc
Tạo hình
Hát đúng giai điệu, hát rõ lời bài hát (GV tự chọn bài)
Hát đuổi
-       
Làm cầu vòng
Thổi màu nước
 
 
 
 
 
 
 
A.    CHĂM SÓC
-         Tự đi vệ sinh đúng nơi quy định. Biết giật nước sau khi sử dụng bồn vệ sinh.
-         Thay quần áo khi bị ướt, dơ. Biết lộn phải quần áo sau khi thay, xếp cất vào cặp.
-         Tự lấy, cất nệm gối trong giờ ngủ, biết trực nhật giúp cô dọn phòng ngủ.
-         Tập cho trẻ một số kỹ năng vệ sinh cá nhân: rửa tay bằng xà phòng trước khi ăn, sau khi đi vệ sinh và khi tay dơ. Biết sử dụng khăn giấy lau khô tay sau khi rửa, tự đáng răng, lau mặt.
-         Tập sử dụng các dụng cụ ăn uống gọn gàng. Tự xúc ăn không làm rơi vãi thức ăn.
-         Không nói chuyện ồn ào trong giờ ăn. Không nói khi còn thức ăn trong miệng.
-         Biết che miệng khi ho, ngáp, hắt hơi.
-         Tự cất cặp và giày dép đúng nơi quy định.
-         Bỏ rác đúng nơi.
-         Biết kéo ghế khi ngồi vào bàn ăn và đẩy ghế vào bàn khi đứng lên.
-         Tự lấy ghế ngồi vào bàn học và cất vào chỗ quy định khi học xong.
-         Biết tự thay quần áo và xếp quần áo dơ cất vào cặp
 
B.     CÁC YÊU CẦU CHUNG VỀ CÁC NỀ NẾP HỌC
-         Dạy trẻ biết tên lớp, tên các cô, tên tổ của trẻ, các tổ trong lớp, tên của các bạn trong tổ, trong lớp. Tên trường.
-         Rèn tập giao tiếp lịch sự (thưa gởi, chào hỏi, cảm ơn, xin lỗi…)
-         Dạy trẻ một số trò chơi, bài hát để chuyển tiếp hoạt động hoặc để ổn định tổ chức lớp.
-         Tổ chức cho trẻ làm quen với nề nếp vui chơi, biết lấy cất đồ chơi đúng nơi quy định. Tự phục vụ trong giờ học: cất dọn dụng cụ học tập, chuẩn bị dung cụ học tập cùng cô.
-         Dạy trẻ có nếp khi trò chuyện, phát biểu ý kiến (chờ đến lượt, đưa tay khi cần phát biểu, đợi được mời mới được phát biểu, lắng nghe khi cô, bạn nói, không tranh nhau nói cùng lúc, nói vừa đủ nghe, không la hét to trong các hoạt động…).
-         Luyện tập cho trẻ nhận ra tên trẻ và tập viết được tên của trẻ.
-         Trong giờ tổ chức HĐVC, giáo viên hướng dẫn cho trẻ chơi các trò chơi có luật (trò chơi phát triển cảm giác, tri giác, tư duy) và trò chơi sáng tạo (phân vai, xây dựng). Hướng dẫn trẻ các hoạt động với sách (chọn sách, lật giở sách, “đọc” theo hình minh họa, xếp, cất đúng nơi, làm sách…).
-         Với các giờ HĐNT các cô cần chú ý đây là thời gian để phát triển các nhóm cơ lớn cho trẻ, vì vậy cần tổ chức các trò chơi vận động, hướng dẫn trẻ cách chơi các đồ chơi trong sân, cho trẻ đạp xe đạp. Không tổ chức các trò chơi tĩnh trong thời gian này. Tuy nhiên luôn chú ý đến tính vừa sức khi tổ chức hoạt động cho trẻ. Nếu có cơ hội, dành 5 – 10 phút để tổ chức cho trẻ quan sát môi trường xung quanh.
-         Dạy trẻ nghe, hiểu yêu cầu của cô, nghe yêu cầu xong mới thực hiện.