Chương trình học

KẾ HOẠCH HÈ LỚP MICKEY

LỚP MICKEY (25 – 36th)
CHƯƠNG TRÌNH KHÓA HÈ (11 tuần)
NDGD: 11 TUẦN (12/ 6/ 2017 – 25/ 8/ 2016)
 
TUẦN 1: Từ 12/6 – 16/6
Phát triển thể chất
Bài tập phát triển nhóm cơ và hô hấp
-         Hô hấp: Ôn 2, 4, 6
-         Tay vai: Ôn 1, 2
-         Bụng lườn: Ôn 1, 2
-         Chân: Ôn 2, 3 - Bật: 1
Kỹ năng vận động cơ bản
-         Đi kiễng gót.
-         Kết hợp dạy đội hình, lồng ghép tập xếp hàng dọc
Phát triển nhận thức
-         Nhận biết một và nhiều (T1).
-         Nói được tên của bản thân, biết tên cô giáo.
Phát triển ngôn ngữ
-         Kể chuyện (GV tự chọn).
-         Phát âm rõ ràng khi trả lời tên các nhân vật trong câu chuyện.
-         Đọc thuộc diễn cảm bài thơ (GV tự chọn – T1).
Phát triển TC-KNXH và thẩm mỹ
-         Chào cô, chào ba mẹ khi đến lớp.
-         Đi vệ sinh đúng nơi quy định.
-         Tô màu kín hình (sử dụng chì sáp ba màu xanh – vàng – đỏ).
 
 
TUẦN 2: Từ 19/6 – 23/6
Phát triển thể chất
Bài tập phát triển nhóm cơ và hô hấp
-         Hô hấp: 3
-         Tay vai: 3
-         Bụng lườn: 3
-         Chân: Ôn 1, 2 - Bật: 1
Kỹ năng vận động cơ bản
-         Đi kiễng gót.
-         Kết hợp dạy đội hình, lồng ghép tập xếp hàng dọc
Phát triển nhận thức
-         Nhận biết một và nhiều (T2).
-         Nhận biết to – nhỏ
-         Nói được tên của bản thân, biết tên cô giáo và các bạn cùng lớp
Phát triển ngôn ngữ
-         Đọc truyện (GV tự chọn).
Hiểu và nói lại đúng tên các con vật, đồ vật có trong truyện đọc được nghe.
-         Đọc thuộc diễn cảm bài thơ (GV tự chọn – T2).
 
Phát triển TC-KNXH và thẩm mỹ
-         Chào cô, chào ba mẹ khi đến lớp.
Nhận ra đồ dùng cá nhân và lấy cất đúng chỗ.
-      Hát đúng lời, đúng giai điệu bài hát (GV tự chọn).
-      Tập tô màu
-      Tập bê ghế, mang giày dép, cởi giày dép cất lên kệ
 
 
 
 
 
 
TUẦN 3: Từ 26/6 – 30/6
Phát triển thể chất
Bài tập phát triển nhóm cơ và hô hấp
-         Hô hấp: Ôn 3, 4, 6
-         Tay vai: Ôn 2, 3
-         Bụng lườn: Ôn 1, 3
-         Chân: Ôn 1, 3
-         Bật: Ôn 1, 2
Kỹ năng vận động cơ bản
-         Đi bằng gót chân.
-         Kết hợp dạy đội hình, lồng ghép tập xếp hàng ngang
 
Phát triển nhận thức
-         Xếp tương ứng 1 - 1 (T1).
-         Nhận biết màu xanh – đỏ - vàng
-         Biết tên trường, tên lớp.
-         Tên bố mẹ
Phát triển ngôn ngữ
-         Kể chuyện (GV tự chọn).
-         Phát âm rõ ràng khi trả lời tên các nhân vật trong câu chuyện.
-         Đọc thuộc bài đồng dao (GV tự chọn – T1).
Phát triển TC-KNXH và thẩm mỹ
-         Tạo hình
-         Chào cô, chào ba mẹ khi đến lớp.
-         Sử dụng các từ dạ, thưa trong giao tiếp.
-         Vẽ bằng khuôn rỗng và tô màu bằng chì sáp.
-         Vận động theo nhạc Nắng sớm
-         Trò chơi âm nhạc
 
 
TUẦN 4: Từ 3/7 – 7/7
Phát triển thể chất
Bài tập phát triển nhóm cơ và hô hấp
-         Hô hấp: 5
-         Tay vai: Ôn 1, 2, 3
-         Bụng lườn: Ôn 2, 3
-         Chân: 4 - Bật: Ôn 1, 2
Kỹ năng vận động cơ bản
-         Đi bằng gót chân.
-         Kết hợp dạy đội hình, lồng ghép tập xếp hàng ngang chuyển vòng tròn.
Phát triển nhận thức
-         Xếp tương ứng 1 - 1 (T2).
-         Biết tên bạn trong nhóm.
-         Nhận biết đồ dùng cá nhân quen thuộc
Phát triển ngôn ngữ
-         Đọc truyện (GV tự chọn).
-         Hiểu và nói lại đúng tên các con vật, đồ vật có trong truyện đọc được nghe.
-         Đọc thuộc bài đồng dao (T2).
 
Phát triển TC-KNXH và thẩm mỹ
-         Chào khách đến lớp.
-      Chơi với bạn hòa thuận, không giành đồ chơi với bạn.
-      Hát và thực hiện một số động tác múa đơn giản (bài hát GV tự chọn).
-      Chơi với dụng cụ phát ra âm thanh
 
 
TUẦN 5: Từ 10/7 – 14/7
Phát triển thể chất
Bài tập phát triển nhóm cơ và hô hấp
-         Hô hấp: Ôn 4, 5
-         Tay vai: 4
-         Bụng lườn: Ôn1, 2, 3
-         Chân: Ôn 3, 4
-         Bật: Ôn 1, 2
Kỹ năng vận động cơ bản
-         Kết hợp đi thường – kiễng gót – đi thường - đi bằng gót chân.
-         Kết hợp dạy đội hình, lồng ghép tập chuyển vòng tròn về hàng dọc.
Phát triển nhận thức
-         Phân biệt to – nhỏ
-         Nhận biết ký hiệu của mình
-         Di chuyển về đúng hình
Phát triển ngôn ngữ
-         Kể chuyện (GV tự chọn).
-         Trả lời các câu hỏi: “Ai?”, “Ở đâu?” theo nội dung chuyện kể.
-         Sử dụng bài đồng dao vào trò chơi dân gian (T3).
 
Phát triển TC-KNXH và thẩm mỹ
-         Chào khách đến lớp.
Biết đưa và nhận đồ vật bằng hai tay.
-      Chơi với đất nặn, lăn dài
 
 
 
TUẦN 6: Từ 17/7 – 21/7
Phát triển thể chất
Bài tập phát triển nhóm cơ và hô hấp
-         Hô hấp: Ôn 5, 6
-         Tay vai: Ôn 3, 4
-         Bụng lườn: 4
-         Chân: Ôn 2, 3
-         Bật: Ôn 1, 2
Kỹ năng vận động cơ bản
-         Kết hợp các kiểu đi với với chạy chậm.
-         Kết hợp dạy đội hình lồng ghép tập chuyển vòng tròn về hàng dọc.
Phát triển nhận thức
-         Màu xanh, đỏ.
-         Biết tên các góc chơi và lấy, cất đồ chơi đúng nơi (T1).
Phát triển ngôn ngữ
-         Đọc truyện (GV tự chọn).
-         Trả lời các câu hỏi: “Ở đâu?”, “Cái gì?” theo nội dung truyện đọc được nghe.
-      Đọc thuộc bài đồng dao (T1).
Phát triển TC-KNXH và thẩm mỹ
-         Chào khách đến lớp, chào ba mẹ không đợi cô nhắc nhở.
-      Tiếp tục rèn tập đưa và nhận đồ vật bằng hai tay.
-      Hát đúng giai điệu, rõ lời bài hát (GV tự chọn).
-      Trò chơi giân gian: kéo cưa lừa xẻ, nu na nu nống,
 
 
TUẦN 7: Từ 24/7 – 28/7
Phát triển thể chất
Bài tập phát triển nhóm cơ và hô hấp
-         Hô hấp: Ôn 1, 3, 5
-         Tay vai: 5
-         Bụng lườn: 5
-         Chân: Ôn 5 - Bật: Ôn 1, 2
Kỹ năng vận động cơ bản
-         Đi, chạy thay đổi tốc độ theo hiệu lệnh.
-         Kết hợp dạy đội hình lồng ghép tập chuyển vòng tròn về hàng ngang.
Phát triển nhận thức
-         Màu xanh, đỏ, vàng (T1)
-         Biết tên các góc chơi và lấy, cất đồ chơi đúng nơi (T2).
Phát triển ngôn ngữ
-         Kể chuyện (GV tự chọn).
-         Trả lời các câu hỏi: “Ai?”, “Ở đâu?” theo nội dung chuyện kể.
-      Đọc thuộc bài đồng dao (T2).
Phát triển TC-KNXH và thẩm mỹ
-         Dạy trẻ biết cảm ơn; biết xin lỗi khi làm điều sai.
 
-      Vò giấy (giấy khăn ăn, cô cắt sẵn).
 
TUẦN 8: Từ 31/7 – 4/8
Phát triển thể chất
Bài tập phát triển nhóm cơ và hô hấp
-         Hô hấp: Ôn 2, 4, 6
-         Tay vai: 6
-         Bụng lườn: Ôn 4, 5
-         Chân: Ôn 4, 5 - Bật: Ôn 1, 2
Kỹ năng vận động cơ bản
-         Đi, chạy thay đổi tốc độ theo hiệu lệnh.
-         Kết hợp dạy đội hình lồng ghép tập chuyển vòng tròn về hàng ngang.
Phát triển nhận thức
-         Màu xanh, đỏ, vàng (T2)
-         Biết tên các góc chơi và lấy, cất đồ chơi đúng nơi (T2).
Phát triển ngôn ngữ
-         Đọc truyện (GV tự chọn).
-         Trả lời các câu hỏi: “Ở đâu?”, “Cái gì?” theo nội dung truyện đọc được nghe.
-      Sử dụng bài đồng dao vào trò chơi dân gian (T3).
Phát triển TC-KNXH và thẩm mỹ
-         Dạy trẻ biết cảm ơn; biết xin lỗi khi làm điều sai.
 
-      Nghe các bài hát với giai điệu khác nhau.
-      Kỹ năng xoắn giấy, gói kẹo
 
 
TUẦN 9: Từ 7/8 – 11/8
Phát triển thể chất
Bài tập phát triển nhóm cơ và hô hấp
-         Tập các động tác bài tập thể dục sáng
-         Đi trong đường hẹp
Kỹ năng vận động cơ bản
-         Kết hợp các kiểu đi vào bài tập TDS
Phát triển nhận thức
-         NBTN: các đồ dùng cá nhân
-         KN: đóng mở nắp không ren
Phát triển ngôn ngữ
-         Kể chuyện (GV tự chọn).
-         Trả lời các câu hỏi: “Ai?”, “Ở đâu?” theo nội dung chuyện kể.
-      Đọc thuộc bài thơ (GV tự chọn).
Phát triển TC-KNXH và thẩm mỹ
-         Dạy trẻ biết chơi với bạn, không tranh giành đồ chơi với bạn
 
-      Tập một số thao tác rửa tay, lau mặt đơn giản
 
TUẦN 10: Từ 14/8 – 18/8
Phát triển thể chất
Bài tập phát triển nhóm cơ và hô hấp
-         Tập các động tác bài tập thể dục sáng
Kỹ năng vận động cơ bản
-         Đi vòng tròn, đi theo hiệu lệnh
Phát triển nhận thức
-         NBPB: Các đồ dùng cá nhân
-         KN: xếp chồng 6-8 khối gỗ
Phát triển ngôn ngữ
-         Kể chuyện (GV tự chọn).
-         Trả lời các câu hỏi: “Ai?”, “Ở đâu?” theo nội dung chuyện kể.
-      Trò chơi vận động (GV tự chọn).
Phát triển TC-KNXH và thẩm mỹ
-         Hát và vận động đơn giản theo một vài bài hát (GV tự chọn).
-         Xâu vòng đeo cổ, đeo tay
 
-      Chấm màu nước tạo hình ông mặt trời, trờ mưa…
 
TUẦN 11: Từ 21/8 – 25/8
Phát triển thể chất
Bài tập phát triển nhóm cơ và hô hấp
-         Tập các động tác bài tập thể dục sáng
Kỹ năng vận động cơ bản
-         Đi trong đường hẹp
Phát triển nhận thức
-         Tìm đồ vật biến mất
-         Tập sử dụng đồ chơi
-         Nghe và nhận biết tiếng của một số con vật gần gũi
Phát triển ngôn ngữ
-         Kể chuyện (GV tự chọn).
-         Trả lời các câu hỏi: “Ai?”, “Ở đâu?” theo nội dung chuyện kể.
-      Đồng giao (GV tự chọn).
Phát triển TC-KNXH và thẩm mỹ
-         Nhận biết và thể hiện một số cảm xúc: vui, buồn, tức giận
 
-         Hát và vận động đơn giãn theo nhạc
-         Xem tranh
 
 
 
A. CHĂM SÓC:
-         Tập cho trẻ nhận ra đồ dùng cá nhân và lấy cất đúng nơi quy định.
-         Thực hiện một số thao tác đơn giản trong tự rửa tay.
-         Tập chuẩn bị chỗ ngủ (lấy gối về chỗ ngủ và cất gối sau khi ngủ dậy).
-         Lau miệng, uống nước sau khi ăn. Bỏ rác đúng nơi.
-         Nhai cơm với thức ăn, không ngậm cơm trong miệng.
-         Biết lấy nước uống khi khát.
-         Tự lau mặt. Lấy, cất ghế nhẹ nhàng.
-         Thể hiện bằng lời với người lớn khi có nhu cầu vệ sinh.
-         Tập xúc cơm ăn. Tập ngồi ăn đúng tư thế.
-         Tất cả các bé gái phải được làm vệ sinh bộ phận sinh dục trước khi ra về.