Giới thiệu

Đội ngũ giáo viên Hè năm học 2016 - 2017

TRƯỜNG MẦM NON KHANG PHÚ
DANH SÁCH NHÂN SỰ HÈ NĂM HỌC 2016 – 2017
STT
LỚP
HỌ VÀ TÊN
CHỨC VỤ
GHI CHÚ
1.       
Bambi - Mickey
Trần Thị Mười
GV
 
2.       
Dương Thị Ngọc Huyền
BM
 
3.       
Đậu Thị Hạnh
BM
 
4.       
Donal
Trần Thị Trúc Thi
GV
 
5.       
Phạm Thị Hồng
GV
 
6.       
Kitty
Trịnh Thị Kim Trúc
GV
 
7.       
Trương Thị Mộng
BM
 
8.       
Pooh 1
Trần Thị Thảo
GV
 
9.       
Thái Thị Huyền
BM
 
10. 
Pooh 2
Nguyễn Kim Yến
GV
 
11. 
Nguyễn Thu Thủy
GV
 
 
 
BAN GIÁM HIỆU