Giới thiệu

Đội ngũ Cán bộ - Giáo viên - Nhân viên năm học 2018-2019

TRƯỜNG MẦM NON KHANG PHÚ
DANH SÁCH NHÂN SỰ NĂM HỌC 2018 – 2019
 
 
DANH SÁCH CÁN BỘ – GIÁO VIÊN – NHÂN VIÊN

(Năm học 2018 – 2019)

Stt

Phụ trách

Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

Trình độ

Số điện thoại

Ghi chú

VĂN PHÒNG

1.    

HT

Trần Thị Phương Thanh

20/3/1972

ĐHSPMN

0903.777.911

phuongthanh_mn@yahoo.com

2.    

P.HT

Đinh Thị Ngọc Loan

4/9/1982

Ths GDMN

0836.292.899

thanhloan.dtnl@gmail.com

GIÁO VIÊN – BẢO MẪU

1.       

Mickey 2

Trần Thị Mười

20/8/1995

TCSPMN

0376.664.299

tranngocmuoi95@gmail.com

2.       

Huỳnh Thị Mỹ Chi

08/11/1991

BM

0703.065.186

 

3.       

Mickey 1

Bùi Thị Phúc Thiện

21/8/1992

CĐSPMN

0356.709.968

btpthien@gmail.com

4.       

Dương T Ngọc Huyền

17/3/1993

SCMN

0903.769.916

 

5.       

Donal

(3-4t)

Nguyễn Kim Yến

22/9/1992

TCSPMN

0586.831.800

nguyenkimyen2209@gmail.com

6.       

Trần Thị Thùy Trang

17/08/1998

SCMN

0864.527.200

 

7.       

Kitty 1

(4-5t)

Đinh Thị Ngọc Loan

04/09/1982

Ths

0836 292 899

 

8.       

Pooh

(5-6t)

Nguyễn Thu Thủy

22/7/1996

CĐSP

0942.199.954

 

9.       

Nguyễn Thị Dung

15/12/1985

SCMN

0913.095.679

 

CNV

1.     

Bếp

Phạm Ngọc Kiều

14/1/1983

 

0932.183.038

 

2.     

Văn thư

Tôn Nữ Hồng Vân

22/5/1963

CĐSP

0907.426.553

 

3.     

Bảo vệ

Đặng Văn Quang

7/11/1964

 

0938.480.564

 

 

TC

14 CBGVNV